Skilsmisse/skifte- Hva er boligen verdt?

Publisert
14.09.20
 Skilsmisse og skifte
Av Anne Hazeland [+]
Verdifastsettelse av faste eiendom ved skilsmisse: For de aller fleste av oss, representerer boligen den største verdien vi eier. Boligen er dessuten noe vi bruker mye tid og penger på, både i form av vedlikehold og oppgraderinger.
Innledning

For de aller fleste av oss, representerer boligen den største verdien vi eier. Boligen er dessuten noe vi bruker mye tid og penger på, både i form av vedlikehold og oppgraderinger.

Ved en skilsmisse kan det å fastsette verdi på bolig by på utfordringer. Dersom en av partene ønsker å beholde boligen, er det ofte ønske om en lav verdi og dermed en lavere sum som skal utbetales den som flytter – og motsatt, den som flytter ønsker en høy verdi for å få et bedre oppgjør.

Dersom begge ønsker at boligen skal selges, er det som regel enighet om at det beste er så høy pris som mulig og det samarbeides om et salg.

Tidspunkt for verdsettelse

Det kan gå tid fra man bestemmer seg for en skilsmisse til man har en løsning på spørsmålet om verdi og verdien kan ha endret seg i denne perioden. Hvilken verdi som skal legges til grunn er avhengig av om skifte skjer offentlig eller privat. Hvis partene forestår skiftet selv (privat) og den ene skal overta boligen skal i utgangspunktet skjæringstidspunktet legges til grunn (el. § 60). Ved offentlig skifte er det utlodningstidspunktet som legges til grunn.

Avtalefrihet

Partene står fritt til selv å bli enige om en verdi, og forholde seg til denne når skifteoppgjøret skal beregnes. Mange velger for eksempel å innhente en verdivurdering hver, også legge seg på et gjennomsnitt av de to verdivurderingene.

Dersom man ikke blir enige

Blir man ikke enige, kan man be retten om en skiftetakst (ekteskapsloven § 69) der hensikten er å finne frem til eiendommens omsetningsverdi. Skiftetakst er som en normal rettsak, der advokater, parter og vitner har anledning til å presentere sitt syn på saken, og der retten vil treffe en beslutning. Retten kan velge å besiktige eiendommen – foreta en befaling. Retten kan bestå av bare skjønnsmenn eller også en juridisk dommer.

Ved å bruke denne nettsiden forutsetter vi at du samtykker til vår personvernerklæring og bruk av cookies. 
Nettsiden er utviklet av Norgesdesign.