Underholdsbidrag

Publisert
26.06.20
 Barnefordeling og foreldretvist
Av Anne Hazeland [+]
Ved separasjon og skilsmisse faller ektefellenes plikt til gjensidig økonomisk underhold bort. Det samme gjelder ved samlivsbrudd uten at det foreligger separasjon eller skilsmisse.
Følgende fremkommer av ekteskapsloven § 79, 2. ledd:

«Er en ektefelles evne til og mulighet for å sørge for et passende underhold blitt dårligere som følge av omsorgen for felles barn eller fordelingen av felles oppgaver under samlivet, kan den andre ektefellen pålegges å betale bidrag».

Om utmålingen heter det i ekteskapslovens § 80 at «bidraget skal utmåles på grunnlag av den bidragsberettigedes behov for bidrag og den bidragspliktiges betalingsevne». Bidraget skal i normale tilfeller fastsettes som en løpende ytelse, men kan også dersom særlige grunner taler for det, fastsettes som et engangsbidrag.

Bidraget skal i utgangspunktet fastsettes for en tidsbegrenset periode på inntil 3 år, men kan i særlige tilfeller også løpe lenger. Bidraget kan beregnes tilbake i tid på inntil 3 år. Retten til underholdsbidrag faller bort dersom den bidragsberettigede inngår nytt ekteskap.

Underholdsbidrag er ikke skattepliktig inntekt.
Ved å bruke denne nettsiden forutsetter vi at du samtykker til vår personvernerklæring og bruk av cookies. 
Nettsiden er utviklet av Norgesdesign.