Barne- og familierettslige problemstillinger under Corona/Covid-19

Publisert
20.06.20
 Barnefordeling og foreldretvist
Av Anne Hazeland [+]
Samfunnet er snudd opp ned på få dager. Vi prøver alle å innrette oss som best vi kan, men det er mange spørsmål og problemstillinger som forsøksvis må løses.

Har du en ordning med samvær under tilsyn?

Dersom du har en samværsordning under det vi kaller offentlig tilsyn, herunder enten støttet eller beskyttet tilsyn, finner disse sted på et godkjent samværssted og med godkjente tilsynsførere. Per i dag gjennomføres det ikke samvær under tilsyn. Meldinger som dette ligger nå ute på samværsstedene:

«17. mars: På grunn av situasjonen knyttet til spredning av koronavirus, er alle samvær utsatt t.o.m. 30. mars».

Hva som blir sitasjonen etter 30. mars vet vi foreløpig ikke.

Dersom det er mulig og fornuftig i den enkelte sak, kan foreldre enten alene eller med bistand fra advokater forsøke å få til samvær under privat tilsyn under den perioden offentlig samværssteder er stengt. Har mor og far en person de stoler på som kan føre tilsyn, kan dette være en god løsning slik at et igangsatt samvær med en mor eller far nå ikke stanser opp. Her er det viktig å tenke på barnets beste, ikke på at man skal hindre kontakt eller trenere en sak.

Skal du ha samvær med et barns som er i karantene?

Har barnet ditt vært ute og reist med andre enn deg, og nå er i karantene, må samvær utgå frem til karantenetiden er utløpt. Det betyr for mange at man mister kontakt med barnet i to uker lenger enn det som kanskje var planlagt, noe som kommer etter at barnet allerede har vært på ferie og samvær ikke har funnet sted på en stund. Det er opp til de enkelte foreldre, men også her bør man tenke på barnets beste og ikke bruke en karantenetid til sin egen fordel. Når karantenetiden er over, kan det være fint for barnet å ha litt ekstra tid med den forelderen det da ikke har sett på en stund.

Løper normale samvær?

I utgangspunktet skal ikke en normal samværsordning påvirkes av dagens corona/covid-19 situasjon. Her som alltid i saker om barn, er det barnets beste som skal være avgjørende. Foreldre bør utvise fornuft og vurdere om andre samværsordninger bør praktiseres for en periode i en ellers krevende tid. Kanskje et barn ikke skal flyttes like ofte, eller at samvær kan foregå hos bare den ene. Det viktigste er at barnet har det bra og heller ikke blir syk eller redd for alle forandringene som nå skjer i barnets hverdag. Dersom en av foreldrene har et arbeid der den ansatte utsettes for stor smittefare, bør foreldre forsøke å gjøre kloke tilpasninger. Samvær kan for eksempel gjennomføres utendørs.

Er det planlagt et rettsmøte eller en hovedforhandling i saken din?

Alle landets domstoler går nå for halv maskin, eller mindre enn det. Men, det er mulig å be om at saker og rettsmøter gjennomføres som «fjernmøte».

Det fremkommer av tvistelovens § 13-1 at «rettsmøter kan gjennomføres som fjernmøter» når det enten er «særskilt bestemt» eller hvis partene samtykker i at «rettsmøtet avholdes som fjernmøte».

Med «fjernmøte» menes et møte der ikke alle er til stede i rettssalen, og at man deltar i rettsmøtet ved hjelp av det som betegnes som «fjernmøteteknikk», altså for eksempel et interaktivt system.

Dette er det viktig at advokaten følger opp overfor domstolen, slik at man sørger for å få til rettsmøter og hovedforhandlinger ved fjernmøteteknikk uten at saken utsettes for lenge. Flere domstoler jobber nå med å etablere gode systemer for dette, og jeg skal selv ha en full hovedforhandling som fjernmøte allerede i neste uke.

Barnesaker går for lukkede dører, og en ordning med «fjernmøte» vil kunne egne seg godt, også fordi det sjelden skal føres veldig mange vitner i disse sakene.

Kan du møte den sakkyndige?

Den sakkyndige kan møte deg, gitt at du ikke har karantene og overholder anmodningen om 1 meters avstand.

Kan du få hjelp på et familiekontor?

Buf.dir har besluttet å stenge alle familievernkontorer til og med torsdag 26. mars. Det er etablert en veilednings telefon som er operativ. Det er også greit å vite at det finnes private meklere som tar mekling etter barneloven.

Hva med barn som ikke har det bra hjemme?

Mange barn har det vanskelig hjemme. Nå skal barn være hjemme hele tiden, og vil kunne miste den trygghet og sikkerhet andre voksne representerer for dem. Vet du om barn som har det vanskelig, ta kontakt. Følg med.
Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge:
Telefon: 116 111
Fra utlandet: 00 47 95 41 17 55
Sms: 41 71 61 11

Hos Røde Kors kan barn under 18 år snakke med voksne enten på telefon 800 33 21, eller på Kors på halsen sine nettsider.
Vet du om barn som ikke har det bra hjemme, kan du også ta kontakt med barneverntjenesten. Barneverntjenesten kan kontaktes av både voksne og barn. Dette kan gjøres anonymt.

Ved å bruke denne nettsiden forutsetter vi at du samtykker til vår personvernerklæring og bruk av cookies. 
Nettsiden er utviklet av Norgesdesign.