Ingrid Brekke Randa

Advokat
Tlf: 986 05 871
ibr@advokatfirmaetbro.no
Ingrid har master i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo. Hun arbeider med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, ektefelleskifte, økonomisk oppgjør ved opphør av samboerskap, samt arvesaker og arveplanlegging.

Hun jobber også med barnevernssaker der hun bistår privat part, både foreldre og ungdommer med partsrettigheter.

Ingrid har videre særlig kompetanse innen strafferett, og tar oppdrag som forsvarer i alle typer straffesaker.

Hun tar også oppdrag innen psykisk helsevern både knyttet til straffesaker og klage til Kontrollkommisjonen over opprettelse eller opprettholdelse av tvungen psykisk helsevern eller klage over tvangsmedisineringsvedtak.

Ingrid er opptatt av høy faglig kvalitet, samt nær, god og ærlig oppfølging av sine klienter.

Hva våre klienter sier om oss

Til min advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff

Jeg er veldig glad jeg byttet til dere, til å representere med i retten i denne saken. Jeg tror ikke den forrige advokaten hadde tatt tak i saken på den måten som det blir gjort nå.

Til min advokat Ingrid Brekke

Som lyn fra klar himmel kom falske anklager over meg. En venn anbefalte en dyktig og hyggelig advokat. Etter kun fire måneder har jeg igjen normalt samvær med min kjære sønn. Takk til Advokat Ingrid Brekke for god hjelp og godt samarbeid.
Ved å bruke denne nettsiden forutsetter vi at du samtykker til vår personvernerklæring og bruk av cookies. 
Nettsiden er utviklet av Norgesdesign.