Ingrid Brekke Randa

Advokat
Tlf: 986 05 871
ibr@advokatfirmaetbro.no
- Advokat med omfattende prosedyreerfaring i både sivile- og straffesaker
- Sertifisert mekler
- Erfaring fra styrearbeid
- Kurs- og foredragsholder
- Konsesjon fra Finanstilsynet til å gjennomføre eiendomstransaksjoner

 
Ingrid arbeider spesialisert med saker innenfor arv, skifte og økonomisk familierett. Hun har bred erfaring med prosedyreoppdrag for domstolene.

Ingrid bistår med rådgivning og tvisteløsning i skiftesaker både ved skilsmisse, samboerskap og i arvesaker.
Hun påtar seg oppdrag hvor hun tilrettelegger for og gjennomfører generasjonsskifter. Hun har konsesjon fra Finanstilsynet til å gjennomføre det økonomiske oppgjøret i eiendomstransaksjoner.

Hun tar også oppdrag som fullmektig for dødsbo.

Som sertifisert mekler er hun opptatt av å finne helhetlige og spesialtilpassede løsninger for partenes konflikter.

Ingrid innehar flere styreverv og har erfaring med styrearbeid.

Les mer om Ingrid som mekler på Norsk Mekling her: 
https://norskmekling.no/meklere/ingrid-brekke-randa

Hva våre klienter sier om oss

Til min advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff

Jeg er veldig glad jeg byttet til dere, til å representere med i retten i denne saken. Jeg tror ikke den forrige advokaten hadde tatt tak i saken på den måten som det blir gjort nå.

Til min advokat Ingrid Brekke

Som lyn fra klar himmel kom falske anklager over meg. En venn anbefalte en dyktig og hyggelig advokat. Etter kun fire måneder har jeg igjen normalt samvær med min kjære sønn. Takk til Advokat Ingrid Brekke for god hjelp og godt samarbeid.
Ved å bruke denne nettsiden forutsetter vi at du samtykker til vår personvernerklæring og bruk av cookies. 
Nettsiden er utviklet av Norgesdesign.