Ektepakt – veien til et ryddigere ekteskap og skilsmisse

 Skilsmisse og skifte
Av Ingrid Humerfelt Eckhoff [+]

Hva er ektepakt?

• En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller. Det er den eneste måten ektefeller, seg i mellom, og overfor andre, kan avtale formuesforhold, gi gaver mellom ektefellene, lage avtale om deling av felleseie, og avtale rådighetsinnskrenkninger.

• Avtalen må være skriftlig, og begge ektefellene må være til stede samtidig når man skriver under. To vitner må også skrive under på samme tid som ektefellene.

• For at en disposisjon i en ektepakt skal stå seg som en livsdisposisjon, må den medføre en realitetsendring, f.eks at en gjenstand faktisk skifter eier.

• En ektepakt kan ikke bestemme hvordan et skilsmisseoppgjør skal gjøres i fremtiden.

• En ektepakt kan tinglyses, men man må ikke. Ved tinglysning får den vern mot kreditorer, slik at den også står seg utad. Da vil også informasjonen være offentlig tilgjengelig i Ektepaktregisteret hos Brønnøysund.

Skaper forutberegnelighet og trygghet

En ektepakt kan bidra til å forebygge konflikter i et ekteskap, samt forebygge at en part har feilaktige forventninger ved en eventuell oppløsning av et ekteskap.

Det er ofte slik at forventningen om at alt skal deles i like store deler, blir til en skuffelse og potensiell konflikt når to mennesker går fra hverandre. Dersom man i ekteskapet ikke har noe aktivt forhold til reglene om hva hver og en brakte med seg inn i ekteskapet, hva de hver i sær valgte å gjøre med arvede midler, hvor de bygget deres felles bolig – var det på en arvet tomt, kanskje? – så kan en ektepakt være med på å løse opp i uønskede konsekvenser før et ekteskap havarerer eller en av dem dør, dersom det er særkullsbarn inne i bildet, eller andre forhold i familien gjør bildet uoversiktlig. Hva hvis ektefellene med mine, dine og våre barn bygget felles bolig på en arvet tomt og man ønsker at begge ektefellene skal ha ro i at «vi eier alt likt».

Hva som ofte synes som en god og praktisk ide der og da, fremstår kanskje urettferdig for en av partene 15-20 år inn i ekteskapet. Ofte kan en ektepakt bidra til å balansere forholdet mellom ektefellene, ved at den ene ektefellen føler det naturlig å gi halvparten av leiligheten til sin ektefelle gjennom 10-20 siste årene. Det handler om å være likestilt for hverandre. Det kan også tenkes at en ektefelle ønsker å gi noen konkrete gjenstander i gave til den andre, slikt må nedtegnes i en ektepakt dersom det skal stå seg for potensielle kreditorer eller holdes utenfor ved skilsmisse, eller dersom giveren dør først. Da ønkser man gjerne at ektefellen skal kunne sitte med verdien, hvis det ikke skulle være aktuelt å sitte i uskiftet bo.

Det behøver heller ikke være fordi man har vært gift lenge, det kan være mange gode grunner for å lage en ektepakt. I våre dager har gjerne ektefeller barn fra tidligere forhold, det kan ofte være kompliserte familiekart å tegne, og verdien av å skape forutberegnelighet er stor.

En bevisstgjøring

I tillegg innebærer prosessen med å lage ektepakt en gjennomgang av de økonomiske forholdene i familien, og virker således som en reell bevisstgjøring hos ektefellene mens de er i ekteskapet, og er således med på å dempe potensiell konflikt.

Dersom man ikke ønsker lovens utgangspunkt om felleseie – dvs. at verdien av boet skal likedeles, må man avtale særeie. Det kan man gjøre for alt man eier, eller man kan gjøre det for enkelt verdier eller gjenstander.

Å skrive ektepakt er ikke forbeholdt kun familier som eier mye, slik man kanskje kan ha inntrykk av fra amerikanske filmer, det kommer mest an på hvordan ektefellene ønsker det, og må vurderes om det er hensiktsmessig fra sak til sak. Det kan for eksempel være praktisk og greit med særeie dersom man har en arvet hytte eller hus som har gått i generasjoner på den ene siden, da vet man at ved et eventuelt brudd, så kan ikke den andre ektefellen overta hytten på skiftet. Eller det kan dreie seg om kunst eller andre ting som arves og som man gjerne vil kunne sikre seg at gjenstanden blir i familien – og ikke bare verdien av den, som er tilfellet ved skjevdeling, som kun er en regel som omhandler verdier.

Regelverket kan være komplisert å sette seg inn i, og man gjør lurt i å søke juridisk rådgivning for å opprette ektepakter. Det behøver ikke være omstendelig og dyrt, og man sikrer i størst mulig grad at ektepakten står seg ved eventuell konflikt.

Ta kontakt med en av oss dersom du har spørsmål, eller ønsker å opprette en ektepakt.
Ved å bruke denne nettsiden forutsetter vi at du samtykker til vår personvernerklæring og bruk av cookies. 
Nettsiden er utviklet av Norgesdesign.