Ingrid Humerfelt Eckhoff

Advokat
Tlf: 412 60 003
ihe@advokatfirmaetbro.no
- Advokat med omfattende prosedyreerfaring i både sivile- og straffesaker
- Sertifisert mekler
- Medlem av Advokatforeningens meklingsutvalg
- Kurs- og foredragsholder
 

Ingrid er en erfaren prosedyreadvokat og har ført et betydelig antall sivil- og strafferettslige saker for domstolene. Hennes bakgrunn har medført at hun så at meklingssporet forebygger og løser konflikter på en god måte. Ingrid er sertifisert mekler og sitter i Advokatforeningens meklingsutvalg. Hun påtar seg meklingsoppdrag særlig i saker innen arv og skifte og økonomisk oppgjør etter skilsmisse og samlivsbrudd, i tillegg til konflikter på arbeidsplassen.

Hun jobber daglig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til skifte og arv. Hun bistår parter ved generasjonsskifter og skilsmisser/samlivsbrudd. Ingrid påtar seg også oppdrag som testamentsfullbyrder og fullmektig for selvskiftende arvinger ved dødsboskifter.

Ingrid har tidligere erfaring som rådgiver i UDI og UNE. Hun har spesialfag i internasjonal rett og menneskerettigheter fra universitetet i Aix-en-provence i Frankrike. Hun snakker engelsk og fransk.

Les mer om Ingrid som mekler på Norsk Mekling her: 
https://norskmekling.no/meklere/ingrid-humerfelt-eckhoff

Hva våre klienter sier om oss

Til min advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff

Jeg er veldig glad jeg byttet til dere, til å representere med i retten i denne saken. Jeg tror ikke den forrige advokaten hadde tatt tak i saken på den måten som det blir gjort nå.

Til min advokat Ingrid Brekke

Som lyn fra klar himmel kom falske anklager over meg. En venn anbefalte en dyktig og hyggelig advokat. Etter kun fire måneder har jeg igjen normalt samvær med min kjære sønn. Takk til Advokat Ingrid Brekke for god hjelp og godt samarbeid.
Ved å bruke denne nettsiden forutsetter vi at du samtykker til vår personvernerklæring og bruk av cookies. 
Nettsiden er utviklet av Norgesdesign.